La Sublimació es el procés de transferir una impressió (gràfica o text o la combinació de tots dos), d'un paper a una altra superfície amb base de polièster. El procés de transferència es realitza a l'aplicar calor sobre el paper imprès i mitjançant una planxa tèrmica.

CARACTERÍSTIQUES SUBLIMACIÓ

  • No fa falta fer pantalles ni fotolits, només necessites un dibuix d'alta qualitat per poder imprimir sobre el paper de sublimació.
  • Un cop estampat, no té tacte.
  • Només es pot imprimir sobre fons blancs i amb base de polièster.
  • És un producte molt rendible per petites tirades.

APLICACIONS

S'aplica sobre fustes, tèxtil, rajoles... etc.
O en productes acabats com bolsos, carpetes, coixins, puzles... etc.